Psalmzangavond met bovenstem

Meditatie ds. A. Schot
Organist Pieter Heykoop

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL79 RABO 0347 5700 03
Ger. Gem. Nunspeet

Of scan de QR code met uw telefoon:

zangavond 9 okt

TOELICHTING COLLECTE

Vorige week vrijdag (1 oktober) heeft onze gemeente het perceel grond van Verdouw in bezit gekregen. Hierop hopen wij de nieuwe zaalruimte te kunnen realiseren. Al eerder is het perceel van mw. Hardlooper bij de notaris gepasseerd om hierop t.z.t. de nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. Hier zijn wij als kerkelijke gemeente heel blij om. Uiteraard vraagt dit flinke bedragen. En daarom zijn wij heel blij dat op deze avond de collecte hiervoor bestemd is.