Welkom bij de online Zendingsdag van de CGK Elburg

De stream begint een kwartier voor aanvang.
Klik op de play knop om de stream te starten (als deze nog niet automatisch is gestart).

Programma:

Opening (J. de Bruin) 10.30-11.15
Zingen: Psalm 118:11,12
Lezen: Handelingen 9:31-35
Gebed
Toespraak over Handelingen 9:32-35
Zingen Psalm 103:2

Eerste spreker (M.A. Kempeneers) 11.15-12.00
Lezen: Mattheüs 28: 16-2
Toespraak over Mattheüs 28:19a
Zingen: Psalm 68:9, 17
Dankgebed en zegen vragen voor de maaltijd

PAUZE 12.00-14.00

Tweede spreker (A.A. Egas) 14.00-14.45
Zingen: Psalm 146:5
Gebed en danken voor de maaltijd
Lezen: Handelingen 26:1-18
Toespraak over Handelingen 26:18
Zingen: Psalm 27:7

Derde spreker (D. Zoet) 14.45-15.30
Lezen: Psalm 72
Toespraak over Psalm 72
Zingen: Psalm 72:8,10,11

Sluiting (J. de Bruin) 15.30-15.40
Dankgebed
Zingen: Psalm 89:15